شهید سید احمد پلارک

نقاشی دیجیتال چهره شهید سید احمد پلارک

https://sojud.ir/?p=14760
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات