بازگشت آزادگان

۲۶ مرداد سالروز بازگشت آزادگان به کشور

https://sojud.ir/?p=14877
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات