نقاشی چهره شهید مفتح

نقاشی چهره شهید مفتح

https://sojud.ir/?p=11415
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات