فزت و رب الکعبه

فزت و رب الکعبه

https://sojud.ir/?p=7003
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات