السلام علیک یا سفیر الحسین

السلام علیک یا سفیر الحسین

https://sojud.ir/?p=10824
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات