تصویر سازی روضه حضرت علی اکبر(ع)

تصویر سازی روضه حضرت علی اکبر(ع)

https://sojud.ir/?p=11134
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات