یا علی اصغر علیه السلام

یا علی اصغر علیه السلام

https://sojud.ir/?p=8373
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات