سلام بر طفل شش ماهه حسین (علیه السلام)

سلام بر طفل شش ماهه حسین (علیه السلام)

https://sojud.ir/?p=8071
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات