السّلام علیک ایتهاالصّدیقه الصغری

السّلام علیک ایتهاالصّدیقه الصغری

https://sojud.ir/?p=8011
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات