السلام علیک یا عقیله بنی هاشم علیها السلام

السلام علیک یا عقیله بنی هاشم علیها السلام

https://sojud.ir/?p=4422
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات