السلام علیک یا زینب کبری علیها السلام

السلام علیک یا زینب کبری علیها السلام

https://sojud.ir/?p=10558
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات