گل میان آتش نمرود بود

گل میان آتش نمرود بود

https://sojud.ir/?p=12477
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات