نوشت فاطمه، هفت آسمان مزین شد

نوشت فاطمه، هفت آسمان مزین شد

https://sojud.ir/?p=9164
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات