ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای …

ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای …

https://sojud.ir/?p=12279
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات