پوستر ام المؤمنین حضرت خدیجه

پوستر ام المؤمنین حضرت خدیجه

https://sojud.ir/?p=10102
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات