حجاب گوهری در صدف

حجاب گوهری در صدف

https://sojud.ir/?p=2960
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات