والپیپر : افسران جوان جنگ نرم امام خامنه ای

والپیپر : افسران جوان جنگ نرم امام خامنه ای

https://sojud.ir/?p=7644
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات