بیکــران…همچون…جمکــران…

بیکــران…همچون…جمکــران…

https://sojud.ir/?p=8672
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات