امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق احیای فرهنگ عاشورا

امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق احیای فرهنگ عاشورا

https://sojud.ir/?p=12083
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات