مسجدالأقصی

مسجدالأقصی

https://sojud.ir/?p=10390
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات