پلاکارد شهادت امام کاظم (ع)

پلاکارد شهادت امام کاظم (ع)

https://sojud.ir/?p=12861
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات