السلام علیک یا ابالحسن یا موسی بن جعفر

السلام علیک یا ابالحسن یا موسی بن جعفر

https://sojud.ir/?p=11293
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات