یا علی بن محمد ایها الهادی النقی علیهما السلام

یا علی بن محمد ایها الهادی النقی علیهما السلام

https://sojud.ir/?p=9374
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات