تهدمت و الله ارکان الهدی

تهدمت و الله ارکان الهدی

https://sojud.ir/?p=13303
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات