السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق

السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق

https://sojud.ir/?p=10422
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات