یا ابا محمد،علی بن الحسین علیهم السلام

یا ابا محمد،علی بن الحسین علیهم السلام

https://sojud.ir/?p=11188
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات