علی بن الحسین بن علی علیهم السلام

علی بن الحسین بن علی علیهم السلام

https://sojud.ir/?p=12965
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات