بنر دعای صحیفه سجادیه : صیرنا الی محبوبک من التوبه

بنر دعای صحیفه سجادیه : صیرنا الی محبوبک من التوبه

https://sojud.ir/?p=9328
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات