یا عالم آل محمد علیهم السلام

یا عالم آل محمد علیهم السلام

https://sojud.ir/?p=7490
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات