پوستر با کیفیت میلاد امام رضا

پوستر منقش به نام متبرک «رضا» مخصوص میلاد امام رضا علیه السلام

https://sojud.ir/?p=16419
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات