پلاکارد ارتحال امام خمینی (ره)

پلاکارد ارتحال امام خمینی (ره)

https://sojud.ir/?p=13017
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات