مسئولیت و امتحان

«هرکس در هر مقامی که هست و هر مسئولیتی که دارد، همان مقام و مسئولیت، امتحان اوست.» صحیفه امام جلد ۱۸ صفحه ۳۰۷

https://sojud.ir/?p=14787
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات