اهمیت تربیت

امام خمینی (ره): «آنقدر که انسان غیر تربیت شده مضر است به جوامع، هیچ شیطانی و هیچ حیوانی و هیچ موجودی آنقدر مضر نیست.» صحیفه نور جلد ۱۴ صفحه ۱۰۲

https://sojud.ir/?p=14775
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات