امام خمینی : دنیا تشنه اسلام ناب محمّدی است

امام خمینی : دنیا تشنه اسلام ناب محمّدی است

https://sojud.ir/?p=12121
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات