ما همه سرباز توایم خامنه ای

ما همه سرباز توایم خامنه ای

https://sojud.ir/?p=12131
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات