لبیک یا خامنه ای

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات