شعار سال 1394 از زبان مقام معظم رهبیری

شعار سال 1394 از زبان مقام معظم رهبیری

https://sojud.ir/?p=12595
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات