کتیبه بنفسی انت و اهلی و مالی

دانلود پوستر با کیفیت مخصوص محرم
کتیبه با عنوان “بنفسی انت و اهلی و مالی”

طرح خام بنر و تراکت اطلاع‌رسانی مخصوص ایام محرم

https://sojud.ir/?p=14961
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات