کتیبه السلام علی الحسین

السلام علی الحسین
و علی علی بن الحسین
و علی اولاد الحسین
و علی اصحاب الحسین

کتیبه بنفسی انت و اهلی و مالی

https://sojud.ir/?p=14962
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات