پوستر شهادت حضرت علی اکبر

بنا نبود که آفت به باغِ مـا بزند
پسـر بزرگ نکردم که دست و پا بزند…

علی اکبر لطیفیان

https://sojud.ir/?p=15011
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات