سلام بر حسین بی سر

سلام بر حسین بی سر

https://sojud.ir/?p=10844
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات