سقا نظر کن تشنه ام طاقت ندارم

سقا نظر کن تشنه ام طاقت ندارم

https://sojud.ir/?p=7618
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات