بچه بودم که مرا به تو عادت دادن

بچه بودم که مرا به تو عادت دادن

https://sojud.ir/?p=5193
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات