بنر خام اطلاع رسانی روضه: سلام بر حسین شهید

دانلود رایگان بنر خام اطلاع رسانی روضه
سلام بر حسین شهید

https://sojud.ir/?p=14952
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات