پوستر: امام باقر علیه‌السلام و سازماندهی تشکیلات پنهانی تشیع

پوستر: امام باقر علیه‌السلام و سازماندهی تشکیلات پنهانی تشیع

https://sojud.ir/?p=10752
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات