نیّتِ خوش

امام محمد باقر (علیه السلام): هرکه خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد.

دانلود در اندازه اصلی