نیّتِ خوش

امام محمد باقر (علیه السلام): هرکه خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد.

https://sojud.ir/?p=14810
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات