یا قهار

پوستر زیبای یا قهار

https://sojud.ir/?p=14687
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات