یا الله

چندی از اسامی مبارک خداوند متعال

https://sojud.ir/?p=14587
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات