نیست خدایی جزالله

پوستر مذهبی

https://sojud.ir/?p=14664
دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات