قل هو الله احد

دانلود در سایز اصلی با ذکر یک صلوات